Biuro detektywistyczne Trójmiasto - detektyw Sopot, Gdańsk, Gdynia

    Biuro Śledcze Trójmiasto jest młodym biurem, które w sposób sformalizowany działa od 2014 roku. Postępując w myśl maksymy - "jeżeli ktoś się zna na wszystkim, to nie zna się na niczym" - biuro śledcze Trójmiasto nie posiada w swojej ofercie szeregu usług z różnych dziedzin prawa, a skupia się tylko i wyłącznie na tym, co wykonuje najlepiej - na sprawach rodzinnych. Przez co, zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie zleconej sprawy.

    Nasze biuro detektywistyczne Gdańsk działa w oparciu o Licencję Detektywa numer 0001064 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (Rejestr Detektywów) prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych pod numerem RD- 16/2014. Biuro posiada także obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności detektywistycznej. Najlepszy detektyw Trójmiasto.

    Dlaczego należy wybrać licencjonowanego detektywa do tego typu spraw? Po zakończeniu śledztwa klient otrzymuje od agencji raport z działań, który w sądzie stanowi pełnowartościowy dowód. W przypadku wezwania na świadka osoby, która gromadziła dowody w sprawie, bądź była świadkiem niemoralnych zachowań partnerki czy partnera klienta, niezwykle ważnym jest, aby taka osoba posiadała licencję detektywa. Druga strona na wszelkie możliwe sposoby będzie próbowała zdyskredytować takiego świadka. Co w przypadku braku licencji może okazać się bardzo łatwe i pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną takiej osoby. Osobą niewiarygodną może być także dla sądu sam partner, który był świadkiem danego zachowania. Twierdząc, że zastał w łóżku żonę z przyjacielem, może usłyszeć od Sądu słowa "Wydawało się Panu" (prawdziwy brutalny przykład!).

    Licencjonowany detektyw Trójmiasto ma tę ogromną przewagę, że jest to zawód zaufania publicznego i zeznania takiej osoby są dla sądu często zeznaniami wiarygodnymi. Ważne jest, by działać "z głową", zgodnie z prawem i nie dać pretekstu drugiej stronie do obalenia dowodów. Dlatego w przypadku podejrzenia zdrady powinno się zlecić sprawdzenie i udokumentowanie takiej sprawy licencjonowanemu detektywowi. Specjaliście z Pomorskiego biura detektywistycznego Gdańsk.

    Oprócz dokumentowania zdrady możliwe są inne usługi jak obserwacja danego miejsca, czy udokumentowanie danego zdarzenia.

Polecamy nasze usługi! Biuro śledcze Trójmiasto - Biuro detektywistyczne Gdańsk - Detektyw Sopot, Trójmiasto.